รัฐบาลอินโดนีเซียเผยแพร่คลิปการแถลงของประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ในการอภิปรายทั่วไป ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ( ยูเอ็นจีเอ ) ครั้งที่ 76 เมื่อวันพุธ เรียกร้องประชาคมโลกทำงานร่วมกันในทุกมิติ “อย่างสอดประสาน” ที่รวมถึงการจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสุขภาพ เช่น การจัดสรรและกระจายวัคซีนให้แก่ประเทศที่ยังขาดแคลนอย่างแท้จริง และ “การกำหนดมาตรฐานเดียวกัน” ในการเดินทางระหว่างประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19

ขณะเดียวกัน วิโดโดกล่าวถึงความคืบหน้าด้านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงการลดการเผาป่าได้มากถึง 82% เมื่อปีที่แล้ว การลดอัตราการตัดไม้ทำลายป่าได้เป็นสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี เมื่อปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจัง และการเพิ่มการให้ความสำคัญของอินโดนีเซีย ในการร่วมบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้นำอินโดนีเซียยังกล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับท้องถิ่นหลายด้าน “ให้มีความเป็นสีเขียว” เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างยั่งยืน

วิโดโด กล่าวต่อไปว่า ไม่เพียงแต่สถานการณ์โรคโควิด-19 และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่อินโดนีเซียให้ความสำคัญ และจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง ในฐานะที่อินโดนีเซียเตรียมทำหน้าที่ประธานหมุนเวียนของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ “จี20” ประจำปีหน้า แต่สถานการณ์ด้านความมั่นคงบนโลกเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอยู่ตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา อัฟกานิสถาน และปาเลสไตน์